Op 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. De WAB kan gezien worden als de opvolging op de Wet Werk en Zekerheid. Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.

Dit heeft als gevolg dat uitzenden duurder is gaan worden. Al het werkgeverschap wordt duurder, met uitzondering van onbepaalde tijd contracten met een vast aantal uren.

De belangrijkste wijzigingen

  1. Ketenregeling
  2. Proeftijd
  3. Ontslagrecht
  4. Transitievergoeding
  5. Oproepkrachten
  6. Payrolling
  7. WW-premie
  8. Sectorverloning 

Van bovengenoemde wijzigingen hieronder een aantal verder toegelicht.

Ketenregeling

De WAB biedt werkgevers te mogelijkheid om de duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te verhogen van maximaal twee naar drie jaar. Het aantal contracten dat gedurende deze periode kan worden aangeboden blijft drie. De onderbreking tussen tijdelijke contracten kan worden verkort van zes naar drie maanden als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Het verkorten van de onderbreking is cao afhankelijk. 

Proeftijd

Voor vaste contracten kan de werkgever langere proeftijden gaan hanteren. De maximale duur van de proeftijd wordt 5 maanden. Voorheen bedroeg deze proeftijd maximaal 2 maanden. De proeftijd in een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt verlengd van twee naar drie maanden. Voor arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar maar langer dan zes maanden blijft de proeftijd één maand. Voor de overeenkomsten korter dan 6 maanden geldt dat er geen proeftijd kan worden opgenomen. 

Transitievergoeding

Op dit moment hebben werknemers recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd. Met ingang van 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf dag één recht op een transitievergoeding. De hogere opbouw bij dienstverbanden langer dan tien jaar wordt afgeschaft.

Oproepkrachten

Werkgevers moeten werknemers ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten behouden recht op loon als het werk wordt afgezegd. Met de wetswijziging wordt voorgesteld dat een werknemer alleen verplicht is te komen werken als een werkgever hem vier dagen van tevoren oproept.

WW-premie

In de huidige situatie is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. De WW-premie wordt voor werkgevers lager wanneer zij werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.  

Wil je meer weten wat bovenstaande wijzigingen voor jouw bedrijf betekent, neem dan contact met mij op.